حفظ کیفیت آب و دمای ایده ال آکواریوم

آزمایش آب

در طبیعت ,مواد زائد حاصل از تجزیه مواد یا مواد زائد ماهی ها و حیوانات به طور طبیعی تجزیه میشود.امونیاک و نیتریت مضر توسط باکتری ها و گیاهان جذب میشود.سطح آب مواد زائد را جذب میکند.رودخانه ها و برکه های طبیعی دارای آب سالم برای حیوانات هستند.هرچه حجم آب بیشتر باشد مواد مضر موجود در ان برای آبزیان کمتر است.
.در آکواریوم این کار را دستگاه انجام میدهد،هرچه آکواریوم بزرگتر باشد نگهداری آب سالم و تنظیم ان راحتتر است.برای اطمینان از سطح امونیاک و نیترات باید آب را ازمایش کرد.

سلامت آب

هر نوع تنظیم کننده آب ، مواد خطرناک را از بین میبرد.شما باید هشت قطره از آنرا به هر 5 لیتر آب اضافه کنید به طور مثال به ده لیتر آب باید شانزده قطره اضافه کنید.
,غذای ماهی, مقدار خزه ای که در آکواریوم رشد میکند .در زیر چند موضوع معمول است و اینکه چطور انها را درست کنید چقدر خوب است که شما میتوانید کیفیت آب آکواریوم خود را کنترل کنید.فاکتور های زیادی روی آب آکواریوم شما تاثیر میگذارد شامل منبع آب آکواریوم (شهری،آب چشمه و)

برای فهمیدن اینکه عمل فیلتر چطور اتفاق می افتد ابتدا باید راجع به چرخه اطلاعات کسب کنید زائدات ماهی و مواد تجزیه شده امونیاک را میسازد در مقیاس بزرگ این مواد شیمیایی در آکواریوم ماهی را میکشد

میزان آمونیاک میتواند به سطح کشنده برسد اگر این اتفاق بیوفتد تغییرات جزئی آب بدون تخریب همه باکتری های نیتروژن سطح آن را پایین میاورد و این تنها چهار تا شش هفته قبل از چرخه مخزن ادامه خواهد داشت یک سیستم جدید دارای باکتری های نیتروژن نیستند

به فرایند تصفیه سرعت میدهد . باکتری های زنده بلافاصله شروع به کار میکنند تا یک محیط امن و سالم برای ماهیان بدون،انتظار طولانی فراهم کنند هم چنین میتواند پس از تغییرات آب ,هنگام انداختن ماهی یا پس از فیلتر اضافه شود.یا شما میتوانید Tetra Aquasafe Solution را به آکواریوم جدید اضافه کنید.

میزان بالای امونیاک و نیتریت نباید در چرخه مخرن اتفاق بیوفتد.یک سیستم پیشرفته باید میزان بالای غذا در آکواریوم را نشان دهد

از فروشگاه تترا راجع به تمامی پارامتر های سوال کنید و اطلاعات خودتون را بالا ببرید پارامتر هایی مانند PH

با فروشگاه تترا در مورد کیفیت آب مشورت کنید و سختی آب را بفهمید تا ماهی مناسبی را برای آکواریومتان انتخآب کنید پارامتر هایی مانند ph ،همچنین در مورد کلر اب و یا هر ماده شیمیایی دیگر که شهرداری برای تصفیه اب به کار میبرد سوآل کنید،همیشه آماده ساز اب را قبل از انداختن ماهی به آکواریوم اضافه کنید.اگر شما آکواریوم کوچکی دارید از ابی که دارای مواد شیمیایی نیست استفاده کنید.
پارامتر : نیترات
سطح ایده آل برای آکواریوم اب شیرین : زیر 40 ppm
سطج ایده آل برای آکواریوم اب شور:زیر 40 ppm ، صفر مناسب است
مواردی که باید تست شود شامل: مواد زائدی که از فرایند طبیعی بوجود می اید ,میزان بالای ان میتواند باعث فشار به ماهی و رشد زیاد خزه ها میشود.
راه حل: دوز: یک قاشق چای خوری (5ml ) را به هر پنج گالون اب آکواریوم اضافه کنید..
توجه داشته باشید:اگر آکواریوم شما بیشتر از 250 لیتر است با فروشگاه تترا تماس بگیرید تا اطلاع از موادی که باید اضافه کنید داشته باشید
پارامتر : نیتریت
سطح ایده آل برای آکواریوم اب شیرین: زیر 0.5 ppm ،صفر ایده آل است
سطج ایده آل برای آکواریوم اب شور: زیر 0.5 ppm ،صفر ایده آل است
مواردی که باید تست شود: سمواد زائد مسموم اب که به هنگام عدم فعالیت باکتری های خوب تولید میشود باعث استرس و فشار بر روی ماهی میشود وقتی ماهی تند تند نفس میکشد توجه داشته باشید که باید بررسی کنید .
راه حل:مقدار غذادهی را یا آماده ساز اب را اضافه کنید. همچنین درجه پمپ خودرا افزایش دهید .
دوز:در هر 25 لیتر دو قاشق چای خوری
توجه داشته باشید: راه حل این است که نصف دوز باشد.هرکدام از موارد فوش 5 ppm خواهد بود یک قاشق چای خوری در هر 25 لیتر .اگر ارزش بیش از 3 ppm نیتریت باشد ،فروشگاه تترا 2 قاشق چای خوری در هر 25 لیتر راتجویز میکند.
توجه داشته باشید که: هر کدام از موارد فوق 5ppm خواهد بود یک قاشق چای خوری در هر 25 لیتر و اگر بالاتر از 3ppm نیتریت باشد فروشگاه تترا دو قاشق چای خوری تجویز میکند.
پارامتر : سختی کل
سطح ایده آل برای آکواریوم اب شیرین: ماهی ها با توجه به نوعشان 50 تا 150 ppm برایشان مناسب است
مواردی که باید تست شود: Measures the levels of minerals like calcium and magnesium. Fish like African Cichlids prefer higher levels where Tetras and Discus prefer lower levels.
راه حل: General rule is to let your fish adjust to local tap water and not adjust.
دوز: No action
پارامتر : Total Chlorine
سطح ایده آل برای آکواریوم اب شیرین: 0 ppm
مواردی که باید تست شود: مواد معدنی مانند منیزیم و کلسیم اب اندازه گیری شود،ماهی مانند سیچیلاید سطح بالاتر را ترجیح میدهد ولی ماهیانی مثل دیسکس سطح پایین تر را ترجیح میدهند
راه حل: قبل از انداختن ماهی اماده ساز آب را اضافه کنید و دمای آب آکواریوم خودرا تنظیم کنید
دوز: آماده ساز اب را در هر 25 لیتر اب آکواریوم اضافه کنید
توجه داشته باشید: میتوانید کمتر از مقدار توصیه شده اضافه کنید
پارامتر : سطح قلیایی آب
سطح ایده آل برای آکواریوم اب شیرین: بالاتر از 80 ppm
سطح ایده آل برای آکواریوم آب شور : بالاتر از 180 ppm
مواردی که باید تست شود: سطح محلول های مانند کربنات باید اندازه گیری شوند، تنظیم اب را به هم میزند اب را اسیدی و خطرناک میکند .
راه حل: Perform a 25% partial water change and add Tetra® EasyBalance® Solution.
دوز: 1 teaspoon (5 ml) Tetra® EasyBalance® Solution per 5 gallons aquarium water.
پارامتر : pH - Freshwater
سطح ایده آل برای آکواریوم اب شیرین: Community fish prefer 6.8 to 7.8 depending on species
مواردی که باید تست شود : 7.8 to 8.4, which is ideal
مواردی که باید تست شود: Measures the level of acid and base where 7.0 is neutral. Below 7 is acidic and above 7 is basic. Fish require consistent levels; small changes can be stressful.
راه حل: Perform a 25% partial water change and add Tetra® Correct pH®.
دوز: If pH under 6.5 add 1 tablet Tetra® Correct pH® per 10 gallons aquarium water.

Water Temperature

To make temperature reading easy, consider purchasing an adhesive temperature strip that can be applied to the outside of your aquarium glass. They are inexpensive and available at your local fish retailer.

Monitor the sun – Too much sunlight can cause algae growth. If you are installing a new aquarium, place it away from a window. If your existing aquarium is near a window, use a shade to reduce the amount of ambient light.

Avoid heat — Never place an aquarium above or near a heat source or air conditioner. You want to keep the area’s temperature as stable as possible.

For all species of fish, there is a middle ground in which they are happiest, and they must be kept within that range for optimum health. Examples: Tropical fish – 72° - 80° F (optimal is 78° F), Common Goldfish – 65° - 68° F, Fancy Tail Goldfish – 65° - 72° F

Submersible heaters are the most popular. Some are adjustable and others are pre-set at 78° F for your convenience.

Be sure to purchase a heater that is properly rated wattage-wise for your tank.

Never remove a heater from the water if it is still turned on. Unplug it first, let it cool and then remove it.

بازگشت