سرویس خدمات و نگهداری آکواریوم

نگهداری و سلامت نگه داشتن آکواریوم، یکی از چالش های اصلی آکواریوم دار ها علی الخصوص شرکت ها و اداراتی که برای ایجاد یک نمای زیبا و محیطی حرفه ای اقدام به راه اندازی آکواریوم میکنند.
حتی بعضی از افراد به خاطر مشغله های شغلی شاید نتوانند زمان مناسبی برای تمیز کاری و سیفون های هفتگی آکواریوم منزل خود داشته باشند.
تیم تترا آکواریوم راهکاری مناسب برای حل این مشکل ارائه داده است. شما میتوانید با توجه به لیتر آکواریومتان ، درخواست خود بابت نگهداری ماهانه آکواریوم را برای منزل و یا شرکت خود ثبت کنید.
تیم تترا این امکان را فراهم کرده است که برای بازه های زمانی یک ماهه (یک مرتبه سیفون کردن و خدمات) تا 6 ماهه (6 مرتبه سیفون کردن و خدمات) نگهداری از آکواریوم شما را به عهده بگیرد. 
این خدمات فعلا فقط در شهر کرج قابل اجراست و برای ثبت سفارش فقط کافیست اندازه آکواریوم وتعداد ماه هایی که به خدمات نیاز دارید را وارد کرده و منتظر هماهنگی از طرف تیم متخصص تترا باشید. 
ما به شما این تضمین را میدهیم که از داشتن یک آکواریوم زیبا لذت ببرید.

آکواریوم خانگی و اداری تا 100 لیتر

سرویس ماهانه
390,000 تومانماهانه
سیفون کردن و تمیزکاری آکواریوم
بررسی سلامت آبزیان
درمان مریضی ماهی
آزمایش سلامت وسایل آکواریوم
آزمایش سلامت آب
مشاوره رایگان
سرویس سه ماهه
1,000,000 تومان3 ماهه
سیفون کردن و تمیزکاری آکواریوم
بررسی سلامت آبزیان
درمان مریضی ماهی
آزمایش سلامت وسایل آکواریوم
آزمایش سلامت آب
مشاوره رایگان
سرویس 6 ماهه
1,890,000 تومان6 ماهه
سیفون کردن و تمیزکاری آکواریوم
بررسی سلامت آبزیان
درمان مریضی ماهی
آزمایش سلامت وسایل آکواریوم
آزمایش سلامت آب
مشاوره رایگان

آکواریوم خانگی و اداری 100 تا 200 لیتر

سرویس ماهانه
490,000 تومانماهانه
سیفون کردن و تمیزکاری آکواریوم
بررسی سلامت آبزیان
درمان مریضی ماهی
آزمایش سلامت وسایل آکواریوم
آزمایش سلامت آب
مشاوره رایگان
سرویس سه ماهه
1,350,000 تومان3 ماهه
سیفون کردن و تمیزکاری آکواریوم
بررسی سلامت آبزیان
درمان مریضی ماهی
آزمایش سلامت وسایل آکواریوم
آزمایش سلامت آب
مشاوره رایگان
سرویس 6 ماهه
2,640,000 تومان6 ماهه
سیفون کردن و تمیزکاری آکواریوم
بررسی سلامت آبزیان
درمان مریضی ماهی
آزمایش سلامت وسایل آکواریوم
آزمایش سلامت آب
مشاوره رایگان

آکواریوم خانگی و اداری 200 تا 400 لیتر

سرویس ماهانه
590,000 تومانماهانه
سیفون کردن و تمیزکاری آکواریوم
بررسی سلامت آبزیان
درمان مریضی ماهی
آزمایش سلامت وسایل آکواریوم
آزمایش سلامت آب
مشاوره رایگان
سرویس سه ماهه
1,650,000 تومان3 ماهه
سیفون کردن و تمیزکاری آکواریوم
بررسی سلامت آبزیان
درمان مریضی ماهی
آزمایش سلامت وسایل آکواریوم
آزمایش سلامت آب
مشاوره رایگان
سرویس 6 ماهه
3,200,000 تومان6 ماهه
سیفون کردن و تمیزکاری آکواریوم
بررسی سلامت آبزیان
درمان مریضی ماهی
آزمایش سلامت وسایل آکواریوم
آزمایش سلامت آب
مشاوره رایگان

آکواریوم خانگی و اداری 400 لیتر به بالا

سرویس ماهانه
790,000 تومانماهانه
سیفون کردن و تمیزکاری آکواریوم
بررسی سلامت آبزیان
درمان مریضی ماهی
آزمایش سلامت وسایل آکواریوم
آزمایش سلامت آب
مشاوره رایگان
سرویس سه ماهه
2,250,000 تومان3 ماهه
سیفون کردن و تمیزکاری آکواریوم
بررسی سلامت آبزیان
درمان مریضی ماهی
آزمایش سلامت وسایل آکواریوم
آزمایش سلامت آب
مشاوره رایگان
سرویس 6 ماهه
4,380,000 تومان6 ماهه
سیفون کردن و تمیزکاری آکواریوم
بررسی سلامت آبزیان
درمان مریضی ماهی
آزمایش سلامت وسایل آکواریوم
آزمایش سلامت آب
مشاوره رایگان