شما میتوانيد با انتخاب کردن ماهی ها سازگاری آن ها با هم را بررسی کنید

چند کلام حرف حساب ! در رابطه با سازگاری ماهی ها

گوشت خوار یا گیاه خوار؟ مسئله این است!
همه ی ما ،ماهیان آکواریوم آب شیرین را با دو دسته ماهیان گوشت خوار و گیاه خوار میشناسیم علت این تقسیم بندی به خاطر نوع رژیم غذایی ماهی ها نمیباشد.و تنها به دلیل رفتار های تهاجمی یا صلح جویانه ماهی ها است به همین خاطر به طور کلی در بحث سازگاری ماهی ها میتوان گفت که ماهی گوشتخوار با گوشتخوار و ماهی گیاهخوار با گیاه خوار

 

مقایسه سازگاری ماهی کمی تخصصی تر

 
همچنین در حالت کلی ماهی های گیاهخوار را میتوان با گیاهان طبیعی نگهداری کرد اما اگر کمی تخصصی تر بخواهیم به سازگاری ماهیان بپردازیم باید به این نکته اشاره کرد که سازگاری کاملا نسبی است .یعنی گاهی یک ماهی گوشتخوار بزرگ و مهاجم با یک ماهی گیاهخوار و صلح جوی کوچک سازگاری و هم زیستی کامل دارد اما گاهی دو ماهی از گونه کاملا هم سایز اصلا باهم سازگار نمیباشند.آکواریوم دار باید به چارت سازگاری ماهی ها پایبند باشد و به موارد خاصی که پیش می آید (مانند مثالی که گفته شد ) استناد نکند.
چند عامل مهم در سازگاری ماهی ها :
1- حتما ماهی ها را با توجه به چارت سازگاری انتخاب کنید
2- ماهی ها تقریبا هم سایز باشند و جوری نباشد که یک ماهی به اندازه دهان ماهی دیگر باشد
نسبت سایز آکواریوم با تعداد ماهی ها خیلی مهم است (گاهی چند ماهی در یک آکواریوم بزرگ کاملا سازگاری دارند اما همین ماهی ها ممکن است در یک آکواریوم کوچک به شدت نسبت به هم پرخاشگری داشته باشد )
نوع دکور بندی آکواریوم بسیار مهم است (اگر دکور بندی آکواریوم محفی گاه های مناسبی داشته باشند و مورد پسند ماهی ها باشد آن ها رفتار آرام تری با یکدیگر خواهند داشت
نحوه غذا دهی نیز در سازگاری ماهی ها بسیار حائز اهمیت است. (گاهی برخی از افراد به ماهیان خود تعداد وعده کمی غذا میدهند که این امر هم میتواند موجب پرخاشگری ماهی ها به یکدیگر بشود
جفت شدن دو ماهی باهم (معمولا دو ماهی سیکلید) باعث قلمرو گراتر شدن آنها میشود و سازگاری ماهی ها را در آکواریوم با مشکل روبروی میکند.