بیو فیلتر اسفنجی (16)

تاپ فیلتر (15)

فیلتر اینترنال (داخلی) (52)

فیلتر سطلی (40)

فیلتر کفی (شنی) (4)

فیلتر هنگآن (50)

مدیا فیلتر (67)

فیلتراسیون

فیلتراسیون مهم ترین بخش و در واقع قلب آکواریوم محسوب می شود و فعالیت آن یک اکو سیستم طبیعی و زنده را ایجاد می کند .

فیلتر های تصفیه آب در مدل ها و شکل های مختلف موجود می باشند که تمامی آن ها دارای عملکردی مشابه هستند و تفاوت آن ها در چگونگی این عملکرد و نوع نصب آن ها می باشد .

انواع فیلتر تصفیه عبارتند از : فیلتر سطلی ، فیلتر داخلی ، فیلتر هنگان ، تاپ فیلتر ، سامپ ، فیلتر کفی ( زیر شنی ) ، فیلتر بیولوژیکی که در این بخش شما می توانید انواع آن ها را مشاهده نموده و برا اساس ابعاد آکواریوم و نوع ماهی ها یکی از آن ها را انتخاب و خریداری نمایید