ابزار کاشت و هرس گیاه (9)

استند گیاه و گلدان (2)

تستر آب آکواریوم گیاهی (25)

چسب گیاه (3)

خاک زیر بستر (4)

دستگاه ضد جلبک (1)

سیستم CO2 (41)

شن-بستر-آکواریوم

شن بستر (13)

کود بستر (17)

کود مایع (56)

نور (39)