ابراهیم مکرمی

مدیر مجموعه

مصطفی نوروزی

مدیریت خرید تجهیزات فروشگاه تترا

میلاد کرمی

مشاور و متخصص در زمینه آکواریوم گیاهی و ابزیان