ابراهیم مکرمی

مدیر مجموعه
کارشناس فروش دیجیتال مارکتینگ تترا

فرید گیاهکار

کارشناس فروش دیجیتال مارکتینگ

مصطفی نوروزی

مدیریت خرید تجهیزات فروشگاه تترا

میلاد کرمی

مشاور و متخصص در زمینه آکواریوم گیاهی و ابزیان